* ESC ile Kapatabilirsiniz×

Cookie Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı ('Gizlilik Politikası'), Ida Consulting ('Şirket') tarafından işletilmekte olan www.idaconsulting.net internet sitesi ('Site') ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte 'Platform' olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ('Veri Sahibi') tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında 'kişisel veri' ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket'in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.idaconsulting.net adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndabelirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie'ler)

Veri Sahipleri'nin Platform'dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform'da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform'u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site'nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site'ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site'de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

Site'de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site'yi ziyaret edenlerin sayıları, Site'de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam Amaçlı

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kampanya/Promosyon

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Twitter

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD'de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google'ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google'ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Teknik Çerezler

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Güvenlik

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Otantikasyon Çerezleri

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Mobil

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Flash Çerezleri

Flash çerezleri

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

ida consulting logo
Referanslar
Ayinesi iştir kişinin,
lafa bakılmaz...
SANAL POS  VE SANAL POS KURULUMU
Alıntı: İda Blog... Daha detaylı bilgi için burayı tıklayın >>
SANAL POS  VE SANAL POS KURULUMU Kredi kartı ile yapılan ödemelerin bir çok avantajı bulunmaktadır. Özellikle taksitlendirme özelliği insanları cezbetmektedir. Bu yüzden son yıllarda e-ticaret siteleri üzerinden kredi kartı ile alışveriş alışkanlığı oldukça artmıştır. Şu anda büyük e-ticaret sitelerinin hepsinde kredi kartı ile alışveriş imkanı ve taksitlendirme seçenekleri bulunmaktadır.


- Peki bu sitelere kredi kartı bilgilerini vermek güvenli mi?
- Sanal Pos nedir?
- Sanal Pos neden güvenlidir?
- Sanal Pos ne gibi avantajlar sağlar?
- Sanal Pos kurulumu nasıl yapılır?
- Hangi ortamlarda ve hangi bankaların sanal pos kurulumlarını yapıyoruz?
Tüm bu sorulara burada cevap bulacaksınız.
Sanal pos nedir ?

İnsanlar günlük hayatlarında kredi kartlarını kullanmaktadırlar. Kredi kartı ile bir alışveriş yapılacağı zaman kartın bir cihaza okutulması gerekmektedir. Bu cihaz hemen her gün birçok yerde karşılaştığımız POS makinesidir (Point Of Sale - ödeme noktası).

Web üzerinden ödeme söz konusu olduğunda ise sanal poslar devreye girer. Bu poslar internet tabanlıdır ve VPOS olarak adlandırılırlar. VPOS'un açılımı Virtual Point of Sale yani Sanal Satış Noktası'dır. Kısaca buna internete uyarlanmış POS da diyebiliriz. Bu sistem sayesinde normal poslar da kullanılan Visa, Mastercard, American Express vb. kartlar kullanılarak müşteri ile firma arasında ödeme işlemleri güvenli bir şekilde yapılabilir.
Sanal pos neden güvenlidir ?

Sanal pos neden güvenlidir Sanal pos başvurusu yapabilmek için aranan ilk şart, satıcı firmanın bir şirket olmasıdır. Banka firma sitesi için SSL sertifikası denilen sigorta sertifikasını ve web sitesinin tekil (statik) IP üzerinde çalışmasını talep eder. SSL sertifikaları e-ticaret sitesinden alışveriş yapacak müşterilerin kişisel ve kredi kartı bilgilerinin internetten transferi sırasında kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için kullanılan, güçlü bir şifreleme sistemidir.

Üretici ve tüketici internet üzerinden tahsilat ve ödeme işlemlerini internet tabanlı bu sistemler sayesinde yaparlar. Müşteri ödeme yapabilmek için satın al kısmına tıklar. Kredi kartı bilgilerini girer.

Bu bilgiler 1024 bit veya 2048 bit´lik şifreleme algoritmasına* dayanan dijital imza ve dijital sertifikalı (SSL) giriş-çıkış işlemleri ile bankaya iletilir ve kredi kartından çekim yapılır. Anında çekilen para ilgili firmanın sanal pos hesabına geçer ve alışveriş tamamlanmış olur. Firmalar tarafından kesinlikle kredi kartı bilgileri kayıt altına alınmamaktadır.

*1024 bit SSL ile şifrelenmiş verinin bir bilgisayardan çözülebilmesi minimum 150 yıl almaktadır. 2048 bit SSL şifreleme sistemlerinde ise bu süre 400 yıla kadar çıkabilmektedir.

Sanal pos kurulumu ne gibi avantajlar sağlar ?

• İnternet yoluyla gerçekleştirilen alışverişlerde en etkili ve güvenli ödeme metodudur.
• Perakende (B2C -firmadan müşteriye-) satışlarda %35-40 arasında artış sağlar.
• İşletmenin pazarlama alanını dar bir bölge ve şehirden kurtarıp, ülke çapında yaygın bir ağa kavuşmasını sağlar. Hatta ihracat olanaklarını da ciddi anlamda arttırır.
• İmaj, tanıtım, güvenilirlik ve rekabet gücü anlamında işletmeye büyük artı değer sağlar.
• Klasik satış koşullarında harcanan uzun zaman ve iş gücü yerine kısa bir süre içerisinde alışveriş ve ödeme tamamlanır.
• Sanal ortamda kredi kartı ile alışveriş yapan müşteriler sanal posun ne kadar değerli ve güvenilir bir aracı olduğunu bilmektedirler, bu firma güvenilirliğini arttırır.
• Firmalar sanal pos kullandıklarında müşterilerin gözünde olumlu bir imaj bırakırlar.
• Sipariş ve satışlarla ilgili bilgiler veri tabanına aktarılır ve saklanır.
Sanal pos başvurusu nasıl yapılır ?

Sanal pos başvurusu nasıl yapılır Ülkemizdeki bazı bankaların sunduğu VPOS sistemlerinin, firma tarafından kurulumu ve işletilmesi için belli başvuru aşamaları ve prosedürleri vardır. Genel olarak tüm bankalarda benzer bir başvuru kabul süreci mevcuttur. Farklılıklar ise daha çok detaylarda söz konusudur (VPOS kullanım eğitimi verilmesi, bakım hizmetleri olanağı, uygulama yardımı ve ek sözleşmelerle verilen ek hizmetler vs).

Bankalar işletmelere sanal pos vermeden önce e-ticaret sitelerinde bazı güvenlik kriterleri aramaktadırlar. Eğer e-ticaret yazılımında SSL şifreleme güvenlik sistemi yok ise banka başvuruyu reddetmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da kesinlikle uluslararası güvenlik şartlarına uygun bir yazılıma sahip olunması gerekmektedir. Bunlar hem firmanın hem de müşterilerin güvenliği için gerekli önlemlerdir.

Başvuru ve bununla ilgili genel prosedürleri şöyle sıralayabiliriz:
Firmaların sanal pos alabilmeleri için bankaya başvuru yapmaları gerekmektedir. Sanal posun kullanılabilmesi için firmanın kendine ait bir e-ticaret sistemi olması gerekir. Firmanın, VPOS sistemini tercih ettiği bankada ticari bir hesap açtırması gerekmektedir. Bu hesap açtırma süreci, firmanın ticari ve kurumsal konumuna göre alt prosedürlerde değişiklik gösterebilir. Şöyle ki:

Firma şahıs ya da adi ortaklık ise, vergi levhası ve nüfus cüzdanı örneği, imza sirküleri, ortaklık sözleşmesi veya bağlı bulunan esnaf odalarından verilecek faaliyet belgesi istenirken firma ticari ortaklık ise, firma kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi, vergi levhası ve imza sirküleri istenmektedir. (Bankalara göre ek belgeler talep edilebilir.)

İkinci aşama ise, bankada ticari hesap açtırmış firmanın, VPOS hizmetinden yararlanmak istediği bankayla imzalayacağı "Üye İşyeri Sözleşmesi"dir. Bu sözleşme içinde genel olarak şu aşamalar izlenir:

Üye işyeri başvuru formunun doldurulması;
Bankayla üye işyeri sözleşmesi ve elektronik ticaret yapılacağına dair, VPOS kullanım sözleşmesi imzalanması. Onaylanma süreci. (Bu süreç şirketin geçmişine ve bankaya göre değişmektedir. Bu sürede banka şirketin güvenilirliğini araştırır. Başvuru olumlu sonuçlanırsa firma web sitesine sanal pos kurulumu yapılabilir.)

Sanal pos kurulumu nasıl yapılır ?

Sanal pos kurulumu nasıl yapılır Bütün işlemler tamamlandıktan sonra yazılımcılar tarafından e-ticaret sitesine VPOS entegre edilir ve artık firma internetten kredi kartı ile online ödeme alabilir. VPOS sayesinde müşteri ürün alacağı siteye kredi kartı ile ödeme yapabilir. Firmadan kredi kartı ile ödeme yapacak olan müşteri bilgilerini e-ticaret sitesi üzerinden girer. E-ticaret sitesi bu bilgileri aldığı güvenlik sistemleri ile birlikte bankaya iletir. Banka anlık olarak onay ve ya red cevabını verir. Kısa süreli bu işlem sonucunda müşterinin kartından ilgili ücret çekilir ve ücret banka tarafından firmanın sanal pos hesabına aktarılır.

Sanal pos entegrasyonunun nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde açıklamak isterdik ancak bunun için yazılım bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Uzman yazılımcılar dahi olsanız eğer e-ticaret sektöründe bulunmamışsanız sanal pos kurarken bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bu işi sektöründe uzman olan ve sadece bu iş ile uğraşan kişilere bırakmanız siteniz açısından daha sağlıklı olacaktır.

Sanal pos kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak ya da sanal pos entegrasyonlu e-ticaret sitesi yaptırmak istiyorsanız bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz.

Alıntı: İda Blog... Daha detaylı bilgi için burayı tıklayın >>
Hangi ortamlarda ve hangi sanal pos kurulumlarını yapıyoruz?

Tüm bankaların sanal pos kurulumlarını kolayca yapıyoruz.
• Bank asya sanal pos kurulumu,
• Yapı Kredi sanal pos kurulumu,
• Akbank sanal pos kurulumu,
• Finansbank sanal pos kurulumu,
• Halkbank sanal pos kurulumu,
• İş Bankası sanal pos kurulumu,
• Garanti sanal pos kurulumu,
• Denizbank sanal pos kurulumu,
• Teb sanal pos kurulumu,
• Fortis sanal pos kurulumu,
• ING Bank sanal pos kurulumu,
• HSBC sanal pos kurulumu,
• Anadolubank sanal pos kurulumu,
• Kuveyttürk sanal pos kurulumu,
• Türkiye Finans sanal pos kurulumu,
XXX