* ESC ile Kapatabilirsiniz×

Cookie Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı ('Gizlilik Politikası'), Ida Consulting ('Şirket') tarafından işletilmekte olan www.idaconsulting.net internet sitesi ('Site') ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte 'Platform' olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ('Veri Sahibi') tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket'in, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında 'kişisel veri' ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket'in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket'in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.idaconsulting.net adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndabelirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket'in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerezler (Cookie'ler)

Veri Sahipleri'nin Platform'dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform'da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie'leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform'u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site'nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site'ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site'de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

Site'de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site'yi ziyaret edenlerin sayıları, Site'de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik Çerezler

Reklam Amaçlı

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kampanya/Promosyon

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Facebook

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Twitter

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD'de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google'ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google'ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Teknik Çerezler

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Güvenlik

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Otantikasyon Çerezleri

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Mobil

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Flash Çerezleri

Flash çerezleri

Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Adobe Analytics

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

ida consulting logo
Yorum Ekle
Değerli Müşterimiz, yorumlarınız bizler için önemli. Memnuniyetlerinizi bizimle paylaşmak için lütfen aşağıdaki formu doldurarak bizlere gönderiniz. Teşekkür ederiz.

Adınız-Soyadınız
:
E-posta adresiniz
:
Konu Başlığınız
:
Mesajınız
:
Yorumlarınız
Ayinesi iştir kişinin,
lafa bakılmaz...
Yorum Eklemek İçin Tıklayın
08.07.2021
Sadi Yavuz
Öncelikle 2014 yılından itibaren İDA-Consulting ekibiyle çalışmanın mutluluğunu yaşadığımızın belirtmek isteriz.

E-ticaret için gereksinimi olan web site, hosting, SSL, Grafik tasarım vb. birçok konuda destek olmaları işimize profesyonellik ve hız kazandırmıştır. Çalıştığımız yıllar içerisinde zamanı geldiğinde taleplerimiz yoğunlaşmıştır ve hepsi acil olur :) her konuda tüm isteklerimize ivedi yanıt almışızdır.
Web site hata vermiştir zaman farketmeksizin hemen müdahale edilmiştir. Spice Hotel & SPA olarak tüm dijital mecralarda konserler, may fest, bayramlar, gece showları, festivaller, EB kampanyaları gibi her yerde aktif olarak yer almaktayız. Bu yüzden tasarım konusunda her zaman yenilikçi ve dikkat çekici görseller oluşturdukları kesin.

Birlikte daha da uzun yıllar çalışmak ümidiyle başta Uğursal Bey olmak üzere Erkan Bey, Sevimcan Hanım ve tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ederiz.
Spice Hotel & SPA
07.07.2021
Büşra Karamanci
Teşekkürler
Ida Consulting ekibi katıldığımız fuarda kurumsal stand tasarımından, kuruluma kadar organizasyon surecini kısıtlı zamanda, müşteri ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde analiz ederek bütün süreci başarı ile yönettiler.

Süreçteki destekleri ve işbirlikleri için Uğursal Bey ve ekibi IDA ailesine teşekkür ederiz. Sevgiler
Melas Hotels
05.07.2021
Savaş Çolakoğlu
Federasyonumuzun kurulduğu tarihten itibaren bizlere koşulsuz hizmet veren başta Uğursal Bey olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim. Çözüm odaklı yaklaşımları ve değerli katkıları bizler için çok önemli ve yönlendirici olmuştur. Başarılarınızın devamını dilerim.

Savaş Çolakoğlu
SKAL Türkiye Başkanı
Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu
05.07.2021
Neslihan KASABBAŞI
Teşekkürler
Ekip olarak her bir isme ne kadar teşekkür etsem ve otel olarak ne kadar teşekkür etsek yine de az dediğimiz yine de yetinemeyeceğimiz bir ekip oldu hep karışımızda.. Tüm taleplerimizi sabırla karşılayıp değerlendirme ve ivedi geri dönüşü eksiksiz sağlama anlamında hatta alternatifler ile sunumlar şahane şahane şahane...

Cretive düşünceler, kusursuz sunumlar, alternatif çalışmalar ''bir dakika bu da varmış'' dediğimiz harika fikirler için ellerinize, emeğinize sağlık ve yeniden her birinize başta Uğursal Bey olmak üzere sonsuz kere teşekkürler...
Ottoman's Life Hotel Deluxe
05.07.2021
Şahin Sarı
Otelimizin açılışından günümüze gelene kadar ki süreç içerisinde kurumsal kimliğin oluşturulması , web sitemizin tasarlanması , sosyal medya ve reklam yönetimi konusunda gösterdikleri çaba , verdikleri desteklerinden dolayı öncelikle Uğursal bey, sonra da IDA ekibine çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum.
Ottoman's Life Hotel Deluxe
05.07.2021
Mustafa Kemal Kahya
2015 yılından beri birçok konuda birlikte çalışma fırsatı bulduk, otel açılışlarımız, marka oluşturma (branding) süreçleri, kurumsal kimlik ve imaj geliştirme çalışmaları, fotoğraf ve video çekimleri, grafik- tasarım, fuarlar, online-offline pazarlama faaliyetleri, web sitelerimizin yönetimi, çağrı merkezi hizmetleri vb..

Tüm bu çalışmalarımız ve süreçlerinde ekibinizin her türlü müşteri taleplerinde çözüm odaklı olması, alanında uzman, yenilikçi, araştırmacı, günün şartlarını ve gelişmelerini takip eden nitelikli bir kadroya sahip olmanızın yanı sıra en önemli özelliğiniz müşterileriniz ve hizmet verdiğiniz tesisleri iyi ve doğru okuyabilmeniz, tanıyabilmeniz, özelliklerini ve ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmenizdi.. tabi daha da önemlisi bu tesisleri benimseyerek ve sahiplenme duygusu ile çalışabilmenizdi.. Bu yaklaşımınızın, müşterilerinizle uzun vadeli iş birliktelikleri kurmanızda önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyim.
Özetle IDA Consulting ile çalışmayı düşünen firmalara kesinlikle tavsiye ederim.

IDA'ya tavsiyelerim:
Her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada en etkili dijital pazarlama faaliyetleri sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya bir nevi markaların dünyaya açılan yüzü olmuş durumdadır ve sosyal medya pazarlamasının yadsınamaz değerlerine ve getirilerine rağmen çoğu işletme doğru ve etkili sosyal medya stratejileri belirlemekte ve uygulamakta sıkıntılar yaşamaktadır.
Özellikle şirketlerin ve markaların hedef kitleleriyle etkileşime girmelerine, müşteri hizmetleri ile ilgili soruları yanıtlamalarına, doğru ve etkili bir marka imajı oluşturmalarına, daha geniş bir hedef kitlesi edinerek olumlu izlenimi artırmaya ve yeni fırsatlar yaratmaya çokça ihtiyacı var.. Bu alanda birçok firma hizmet vermekte fakat sizler gibi turizm sektörünü iyi bilen ve tanıyan firma sayısı az.. Bu sebeple doğru strateji, doğru optimizasyon, doğru hedef kitle, doğru içerik üretimi, doğru dil kullanımı, doğru etkileşim, duyusal markalama, deneyimsel pazarlama vb. gibi hususlarda eksiklikler var..
Bu alandaki açığı kapatma noktasında etkili çalışmalar yapabileceğinizi düşünüyorum.. Saygılarımla,

Mustafa Kemal Kahya – Kahya Hotels & İntermet İnşaat
Kahya Hotels & İntermet İnşaat
04.07.2021
Nadir Başer
IDA Konusunda Uzman Ekibe Sahip, Profesyonel Bir Firma...

Merhabalar, Uzun Yıllardır IDA Firması ile birçok projeler geliştirdik ve halende çalışmaya devam etmekteyiz... Öncelikle Uğursal Bey ve Tüm Ekibe Böyle Başarılı işlere imza attıkları için, Teşekkür Ederiz... Daima Yapılan İşlerinin arkasında durup, her daim 7x24 destek olmaktadırlar...
Grafik Tasarım, Yazılım ve Sosyal Medya Ekipleri ile çalışma fırsatımız oldu... Ayrıca Call Center konusunda da deneyimlerinden çok faydalandık...

Kurumsal olmanın yanı sıra, sizden biri, bir dost gibi yaklaşmaları da ayrı bir güven vermekte...
İşletmelere Fayda sağlayacak, yeni gelişmeleri takip etmekte, KVKK gibi önemli konularda da destek vermekteler...
Korumar Ephesus
02.04.2016
Tağmaç Keler
Teşekkür

Sn. Uğursal Uğur ve ekibi ile kurumsal kimlik ve fuar çalışlarımızı birlikte yaptığımız icin çok memnunum. Bu yolda bize profesyonel rehberlik ettikleri icin başta kendisine akabinde değerli ve kıymetli ekibine çok teşekkur ederim.
http://www.litorehotel.com/web/tr/
02.04.2016
Gürcan Koşar
Uzun yıllardır tanıdığımız Sn. Uğursal Uğur ve ekibi Hattuşa Grup olarak bizlere de tam anlamı ile hizmet vermektedir.
Bana göre ekibin başarısı her ürünü tüm atmosferi ve yaşam kriterleri ile analiz edip bu ruhu yansıtmasından kaynaklanmaktadır.

IDA Consulting'e teşekkür ediyoruz.
http://hattusa.com.tr/
02.04.2016
Esra Fidan Çeviker-Ankara Kahya Otel
Otelimizin açılışından bu zamana yanımızda olan değerli İDA çalışanlarına teşekkür eder,başarılarının devamını dileriz.

Harika işlere imza attığınız için sizi kutlarız..
http://www.kahyaotel.com/
18.12.2015
Mustafa Yıldırım – Spice Hotel & Spa
Mükemmele Giden Yol

Merhaba,
Bir otelci olarak, bakış açımıza göre istediklerimizi yapan, yapılacak iş için bizim kadar heyecanlanan, bizim kadar önem veren arkadaşların çalıştığı be bizim kendi ekibimiz kadar keyifle çalıştığımız bir kurum.
Teşekkürler...
http://www.spice.com.tr/
15.12.2015
Hande Yaman – Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa
Sn. Uğursal Uğur yönetimindeki İda Consulting kurumsal kimlik mimarı olarak tanımlanabilir. Kurumsal kimlik yaratmak, başlı başına ciddi vizyon gerektirir ve vizyon, bilgi, tecrübe sürekli gelişim ile mümkün olabilir.
İda Consulting, web sitesi tasarımının çok daha ötesine geçerek, kurumsal kimliğinizi en az sizin kadar profesyonel bir şekilde oluşturuyor. Kurumsal vitrininiz olan web sitenizi şirketinizin misyonuna göre tasarlayıp özgün bir çalışma ortaya koyuyorlar. Ve bu çalışmayı yaparken, inanılmaz bir sabır ve samimiyetle yaklaşıyorlar.

Bu sebeple, Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa adına, öncelikle Uğursal Bey olmak üzere, Demet Hanım, Berkin Bey, Erkan Bey ve Zeynep Hanım' a çok teşekkür ederiz.
http://www.portnature.com.tr/
14.12.2015
Mustafa Kemal Kahya – Kahya Hotels & Intermet İnşaat
Değerli IDA Consulting ekibi, öncelikle, hangi konuda olursa olsun, hizmet verdiğiniz firmalara karşı, gayretli ve özverili çalışmalarınız için sizleri tebrik ediyorum.
Sizlerle beraber iki adet tesisimizi açtık ve diğer tesislerimiz için de birçok yenilikler yapmaya çalıştık. Günümüzde değerli olan ve ayakta kalmaya çalışan her markanın arkasında profesyonel bir ekip çalışması ve teknolojik altyapı olması gerektiğini düşünüyorum.

Daima araştırmacı, yenilikçi ve günümüz ve geleceğin teknolojilerini yakından takip eden bir ekip olarak sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.
http://www.kahya.com.tr/
06.03.2014
Murat ERKOL – Yuki Motor
3 Sene önce pozisyonumu devraldığım şirketimizde, samimi yaklaşımlarıyla pozitif düşünceleriyle olumlu ve verimli sonuç aldığımız İDA Consulting firmasına başarılarının devamını dilerim. Özellikle Uğursal Bey'in ve Erkan Bey'in samimi ve sonuca odaklı yaklaşımlarından dolayı şirketimiz adına kendilerine teşekkür ederim.
İyiki varsınız !
http://www.yukimotor.com/
17.02.2014
Halil Sarıkaya - Vizyon Tur
Vizyon Turizm olarak 1990 yılından bu yana seyahat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Günümüzde Taksim' de 3, Suudi Arabistan'da 1 olmak üzere 4 ofisimizde 70 çalışanımız ile misafirlerimize hizmet veriyoruz. Yurtiçi ve Yurtdışı turlar, tüm dünyaya otel rezervasyonu,toplantı ve etkinlik, uçak bileti, vize, incoming hizmetlerinin yanında yılda yaklaşık 6000 kişilik hac&umre operasyonu yapmaktayız.

Son yıllarda gelişen online seyahat trendlerinide takip ederek teknolojik alt yapı yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bu noktada İda Consulting firması ile uzun vadeli bir işbirliği yaparak Kurumsal & Bireysel Seyahat müşterilerimize hizmet vermek üzere vizyontur.com web sitemizi, bunun yanında Hac&Umre misafirlerimize hizmet vermek üzere vizyontur.com.tr web sitemizi tekrar yapılandırarak iki ayrı web sitemizi yayına açtık. Geleceğe yönelik teknoloji yatırımlarız devam etmekle birlikte Vizyon Turizm' i güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak için yönetim kadromuz var gücüyle çalışmaktadır. Sadık müşteri portföyümüzden aldığımız destek ve geri dönüşler doğrultusunda hem hizmet , hem alt yapı noktasında geliştirme süreçlerimiz hız kazanarak devam ediyor.

Yeni web sayfalarımızı sık sık ziyaret etmenizi diliyor, geziden doğaya, tarihten kültüre, tüm dünya güzelliklerini keşfederken yanınızda olmayı arzu ediyoruz.

Şimdiden hepinize Vizyontur eşliğinde hayallerinizin ötesinde güzel seyahatler diliyorum,

Saygılarımla,
http://www.vizyontur.com/
19.09.2013
Nimet Sırcan - Dosi Otel
Her zaman olduğu gibi Web tasarım konusunda İda Consulting farkını tercih eden Dorak Holding'e teşekkürlerimizi sunarız. Web site çalışmaları hızla devam etmek olup, çok kısa sürede yayına alınacaktır.
http://www.dosihotel.com/
11.07.2013
A. Serdar Alpakgir - TOURİSMFACTORY
Uzun yıllar öncesinden tanıdığım Uğursal Uğur yönetimindeki İDA Danışmanlık, beklentilerimin ötesinde bir firma olmuş. IT kökenli biri olarak yapılanları tasarım ve teknik olarak değerlendirdiğimde inanılmaz bir performans görüyorum. Ama tüm bunların ötesinde İDA kendisini geliştirmek için çaba ve para harcıyor. Kolay gelsin ve yolunuz açık olsun.
http://www.tourismfactory.net/
01.07.2013
Suat AVCI - HİLTONDALAMAN
Sevgili Uğursal Abi, seni bu duruşunla takdir etmemek mümkün değil, umarım çok daha iyi işlere imza atarsın ,seninle çalışmak biz Hilton Dalaman Resort&Spa Ailesi içinde son derece onur ve gurur vericidir. Sevgilerimle
http:/www.hiltondalaman.com/
07.05.2011
BÜLENT DOKUZLUOĞLU - BİXKURUMSAL
İDA tarafından yapılmış olan web sayfamız tüm müşterilerimizden sayfanızı kim hazırladı gerçekten güzel olmuş yorumlarını aldı. Aynı zamanda güncelleme açısından da pratik olması bizim için önemliydi..Teşekkürler İDA..
http://www.bixkurumsal.com/
12.04.2013
Burak Sağlıkova - YESHOTELS
Bugüne kadar çok sayıda freelance tasarımcıdan ve firmadan web tasarım hizmeti aldık. İdayla tanışmadan evvel çalışmakta olduğumuz firma gerek tasarım gerekse fonksiyonellik açısından oldukça başarılı bir site ortaya koyunca "Nihayet doğru dürüst bir firma bulduk." diye aklımızdan geçirdik. Ancak sitenin bitiminden sonra tasarımcı firmanın eserine sahip çıkmadığını ve bedeli karşılığı da olsa gerekli desteği vermediğini görünce parayı sokağa atma pahasına da olsa yeni bir arayışa girdik ve bu vesile ile İDA ile tanıştık.Gerek sitenin yapımı aşamasında gerekse sonra hiçbir zaman desteklerini eksik etmediler. Umarım böyle devam ederler ve çok başarılı olurlar.
http://www.yeshotels.com.tr/
07.04.2011
Semiha Binici - BELLEVUE OTEL
İDA ile uzun süreden beri çalışıyoruz. Özellikle bizim şirketlerimizin işlerini takip eden ida'daki arkadaşlarımızla yürütttüğümüz bütün ortak çalışmalar bizim açımızdan tatmin edicidir. Teşekkürler. Semiha Binici
http://www.bellevueotel.com/
07.04.2013
Kaya Gürlersan - HOTELNEHROZ
Herşeyden son derece mutluyuz.Tebrik ederim
http://www.hotelnehroz.com/
06.04.2013
Onur TAŞKIN - GRANADA
İlk sezonumuz olması sebebiyle exclusive anlaşmasıda yaptığımız İDA Consulting, yeni bir doğan bebek olarak teslim ettiğimiz Granada Luxury Resort & SPA Hoteli muazzam derecede özveriyle giydirdi ve bir yıllık süreçte çok iyi işler çıkardı. Otelimizin kurumsal kimliğini oluşturmada tüm web, katalog, broşür, oteli içi dokümanlar, google earth, video, fotoğraf,fuar standları, reklam çalışmaları kısacası aklınıza ne geliyorsa tanıtım açısından çok başarılı çalışmalar yaptı. İDA ile anlaşmadan önce bir çok firma ile görüştüm ve son kararım da İDA oldu. Bizleri hiç bir zaman yarı yolda bırakmadı ve tüm çalışmalar istenilenden düzeyinde üstünde oldu. İDA hakkında fikir sahibi olmak için www.granada.com.tr ve İDA'nın kendi referanslarına bakabilirsiniz. Büyük markalar boşuna İDA ile çalışmıyor. İnşallah uzun yıllar bu bebeği İDA Consulting ile büyütmeye devam edeceğiz. Teşekkürler İDA
http://www.granada.com.tr/
28.05.2013
Yildiray Gülec - ATROTO
Isini cok iyi bilen,genc ,dinamik bir kadroya sahip olan deneyimli bir kadro. Müsterinin istedigini ve düsüncelerini birlestirip, ihtiyaci olanlari ekleyerek sahane bir sistem cikartmasini cok iyi bilen bir kurulus.Gereginden fazlasini atarak ekonomik ve zaman ayarli calisan insanlar bulduguma cok sevindim. Avrupa`da bulamayacagim fiyatlara olaganüstü bir hizmetin adi 'IDA Consulting' ...

Yıldıray GÜLEÇ - ATR OTO RENT - Almanya
http://www.atroto.com
28.05.2010
Nimet Sırcan - DOSİHOTEL
Bu yıl İDA Danışmanlık bizim web sayfamızı yenileme işini üstlendi. Daha doğrusu yeni bir tasarım ve altyapı ile bize çok farklı bir site sundular. Bizden kaynaklanan eksiklerden dolayı site henüz tamamlanmadı ama emeği geçenlere teşekkürü borç bildiğimi duyurmak istedim. Sanal ticaretin giderek büyüdüğü günümüzde firmaların web sayfalarının sağlıklı ve doğru teknik altyapıya sahip olması büyük önem arzetmektedir. Bu açıdan İDA danışmanlık verdiği sözlere uygun ve yetkin bir teknik altyapı oluşturdu. İçerik konusunda yönlendirmesi, özellikle görevlilerin turizm sektöründe ciddi birikim sahibi olmaları nedeniyle her konuda isabetli danışmanlık yapmaları doğru bir seçim yaptığımızı kanıtladı. İDA danışmanlık ile yola devam edersek hızlı bir gelişim sürecinde olacağımıza eminiz.

Nimet SIRCAN - Dosi Hotel / Side
http://www.dosihotel.com/
27.05.2013
İ. Fikret Demirtürk
SEVGİ UĞURSAL; ÇEVRE YOLUNU KULLANMAYAN İNSANLAR TALİ YOLLARA GİREREK UZUN SÜRECEK DOSTLUKLAR ELDE EDEBİLİRLER, BAŞARININ ANAHTARINI BİLMEM AMA BAŞARISIZLIĞIN ANAHTARI HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMAKTIR.BİLL COSBY BAŞKALARININ DENEYİMİNDEN DERS ALACAK KADAR BİLGE BİRİ VAR MIDIR.VOLTAİR SİZİ EŞSİZ YAPAN ŞEYİN DEĞERİNİ HER ZAMAN BİLİN ÇÜNKÜ O GİDERSE SİZ BİR ESNEMEDEN İBARET KALIRSINIZ FIRSATLARIN NADİREN ETİKETİ OLUR RUHUN EL ELE BİRLİKTE ÇALIŞMADIĞI YERDE SANAT OLMAZ.LEONARDO DA VİNCİ KUŞKUDAYSANIZ DOĞRUYU SÖYLEYİN.İNSANLARIN BİR KISMINI SEVİNDİRİR,GERİ KALANI ŞAŞKINLIĞA DÜŞÜRÜRÜSÜNÜZ.MARK TWAİN BEN KENDİM İÇİN DEĞİLSEM,KİM BENİM İÇİNDİR Kİ?SADECE KENDİM İÇİNSEM,BEN KİMİM ?VE ŞİMDİ DEĞİLSE ,NE ZAMAN ? BİRŞEYİ GERÇEKTEN YAPMAK İSTEYEN BİR YOL BULUR;İSTEMEYEN MAZERET BULUR. YAPABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORSANIZ,YAPABİLİRSİNİZ,YAPAMAYACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ,HAKLISINIZ ADALETSİZLİĞİ ENGELLEYECEK GÜCÜMÜZÜN OLMADIĞI ZAMANLAR OLABİLİR,AMA İTİRAZ ETMEYİ BECEREMEYECEĞİMİZ BİR ZAMAN ASLA OLMAMALI SEVGİLERİMLE İÇİMDEN GELDİ

İ. Fikret DEMİRTÜRK Mimar
01.05.2012
Ali Can DÖŞLÜ - BLUEWATERS
Otelimizin web sitesinin yapım aşamasında ve bitiminden sonraki ilgi ve alaka gerçekten çok güzel. Tasarımda ve yazılımda oldukça başarılı bir firma olmasının yanında, isteklerimizin daha fazlasını önünüze koyması ve kolaylıklar sunması bizi daha da rahatlattı, çünkü emindik ki doğru adresteyiz.İDA danışmanlık otelcilik deneyimi ile web ve online rezervasyon alanlarında eğitimli kadrosu ile ile web sitemizin yapımına başlandığı anda yaptıkları tasarımı ile tek seferde beğenimizden geçmeside çok güzel. Bir çok firmada yaşadığımız sorunların en başında gelen tasarım, en zor olan kısmını tek seferde İda ile çözdük, bu da firmanın başarısının göstergesidir. Online rezervasyon konusunda hızlı,güveli olması ayrıca tek sayfada olması ayrı bir avantajı var. Ben Blue Waters hotel adına tüm İda ekibine bize vermiş olduları hizmet için teşekkür ederim. Çalışmalarının devamını dilerim.

Ece Tur A.Ş. Blue Waters Hotel bilgi işlem Müdürü.
www.bluewaters.com.tr
http://www.bluewaters.com.tr
28.04.2012
Fatih CANER
Web sitesinin tasarımını teknik olarak konuya hakim bir ekibe yaptırmak kadar, turizm, seyahat planlaması ve otelcilik konularına hakim olanını bulmak gerçekten çok zor, oysa asıl farkı yaratan ekip turizm alanında da aynı dili konuşan tasarım ekibini bulmakta yatıyor. Bu anlamda İda danışmanlığın bize en büyük katkısı bizimle aynı dili konuşmasından ve ihtiyaçlarımızı profesyonelce belirlemesinden kaynaklandı. Tamamen "Tailor Made" yaklaşımı ile çalışan teknik ve estetik becerisi yüksek tasarımcı kadrosu yanında Uğursal Bey' in sektörün dinamikleri üzerindeki derin tecrübesi gerçekten bizim için optimum siteyi hazırlattı diyebiliriz. Sitemiz tamamen satışımızı artıracak şekilde tasarlandı, www.alexa.com portalı ve arama motoru verilerine göre tıklanma oranlarımız ve tırmandığımız yerler %600 (Yüzde altıyüz) ler ile ölçülebilecek ivmeler yakaladı. Tüm İda danışmanlık ekibine bize verdiği büyük destek için kucak dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygılarımla,

Fatih CANER Satış ve Pazarlama Müdürü Porto Bello Hotel Resort & Spa
23.04.2008
HASAN POLAT - DİDİM BEACH
Gerek site tasarımı, gerekse Online Rezervasyon Sistemi konusunda göstermiş olduğunuz yakın ilgi, vermiş olduğunuz danışmanlık ve profesyonel işbirliğiniz sonucunda, Hotelimiz bir yıldır tanıtım ve satiş konusunda kayda değer bir sıçrama yaratmıştır.Daha ileriye doğru yeni fikirlerde ortak işbirliğimizin sürmesini temenni ederim. Hasan POLAT - Didim Beach Resort & SPA.

www.didimbeach.com
www.didimbeach.com
23.04.2009
Erkan YÜCETAŞ - ATTALEIA
İDA Danışmanlık olarak, hiç bir ayrım yapmadan bütün firmalara kurumsal bir kimlik çerçevesi içerisinde baktığınız ve ilk şartın ne olursa olsun "Müşteri Memnuniyeti" bilinciyle hareket için öncelikle teşekkür etmek isterim. 12 yıldır fiili olarak bu sektörde olmam ve onlarca firma ile çalışmama rağmen ilk defa bir firmayı yaptıkları iş ve müşteri diyaloglarından dolayı benimsedim. Buda beni firmanız İDA danışmanlık'a daha çok güvenmeme ve daha iyi projeleri birlikte yapmaya itti. İDA danışmanlık olarak dikkatimi çeken en önemli unsurlardan biride yapmış olduğunuz web sayfalarının hepsini farklı dizayn, farklı yapıda oluşturup, bir birine asla benzememesidir. Ve şu anda çevremde web sayfası yaptırmak isteyen arkadaşlarım olduğunda verdiğim tek firma İDA danışmanlıktır, sebebide beni arkadaşlarıma karşı mahcup etmeyecek olmasıdır. Aslında yazacak çok şey var ve hepsinide İDA danışmanlık hak ediyor. Saygılarımla... Erkan Yücetaş - Attaleia tatil köyü ve bütün grubun bilgi işlem müdürü

www.attaleia.com.tr
http://www.attaleia.com
Yorum Eklemek İçin Tıklayın
XXX